Tehnička podrška: 064 97 42 307

Molimo pročitajte ovaj sporazum pažljivo kako bi ga u potpunosti razumeli pre poručivanja i početka korišćenja usluga ponuđenih na sajtu www.cent.rs.

Sporazum o korišćenju uslugaČlan 1. Opšte odredbe

1.1

Ovaj Sporazum određuje opšte uslove korišćenja usluga ponuđenih na internet sajtu www.cent.rs od strane CENT Dejan Vasiljević PR Beograd (u daljem tekstu: CENT PR) kao posrednika u pružanju usluga VoIP telefonije, i fizičkih i pravnih lica koja koriste usluge CENT (u daljem tekstu: Korisnici).

1.2

Usluge VoIP telefoniranja ponuđene na sajtu www.cent.rs nisu zamena za pozive sa klasičnih i mobilnih telefona. Njih je zabranjeno koristiti za pozivanje hitnih službi kao što su policija, hitna pomoć, vatrogasna služba i ostale hitne službe.

1.3

Usluge VoIP telefoniranja ponuđene na sajtu www.cent.rs je moguće koristiti i van teritorija Republike Srbije, međutim u nekim državama je zabranjeno korišćenje VoIP telefonije. Odgovornost je korisnika da utvrdi da li je dozvoljeno korišćenje VoIP telefoniranja u zemlji u kojoj se nalaze i u skladu sa tim koristi usluge u ponudi CENT PR .

1.4

CENT PR nije telekomunikacioni provajder već posrednik između jednog ili više telekomunikacionih provajdera preko kojih Korisnici mogu da koriste usluge VoIP telefonije.

1.5

CENT PR nije odgovoran za bilo kakvu eventualnu štetu ili gubitak profita koje pretrpi Korisnik ili treće lice nastale na bazi usluga ponuđenih na sajtu www.cent.rs.


Član 2. Obaveze korisnika

2.1

Korisnik je dužan da podatke vezane za svoj nalog na www.cent.rs i nalog za telefoniranje ažurura nakon svake promene podataka. CENT PR nema uvid u promene nastale kod korisnika.

2.2

Korisnikova email adresa koja se nalazi u korisničkim nalozima za telefoniranje i pristup sajtu www.cent.rs u svakom trenutku moraju biti validne. Bez validne email adrese preko koje se održava sva komunikacija vezana za pristup nalogu, promene lozinke/passworda i sl. Korisnik neće moći da izvrši promene na svom nalogu, a u slučaju gubitka lozinke/passworda, neće moći da promeni lozinku/password, a samim tim može izgubiti kontrolu nad svojim nalogom i kreditom za telefoniranje koji se na njemu nalazi.

2.3

Prilikom kreiranja naloga Korisnik kreira korisničko ime i lozinku/password za pristup nalogu na sajtu www.cent.rs i pristup nalogu za telefoniranje. Ti podaci su vezani samo za Korisnika i njegova dužnost je da ih čuva kako bi se izbegle zloupotrebe naloga od strane trećih lica.

2.4

Za pristup sajtu www.cent.rs korisnik može koristiti i email adresu koja se nalazi u nalogu i korisničko ime.

Za pristup resursima vezanim za telefoniranje Korisnik je obavezan da koristi  korisničko ime sa kojim je registrovan uz dodatak *cent.rs koji se nalazi iza korisničkog imena. Tj. Korisničko ime unosi u obliku korisnickoime*cent.rs gde reč korisnickoime zamenjuje korisničkim imenom koje je Korisnik registrovao pri kreiranju naloga.

2.5

Prilikom kreiranja lozinke Korisnik je dužan da odabere lozinku koja je različita od lozinki koje koristi na drugim internet sajtovima, aplikacijama i slično.


Lozinke za pristup sajtu www.cent.rs i za pristup nalogu za telefoniranje su prilikom kreiranja naloga identični. Nakon kreiranja naloga mogu se menjati nezavisno jedna od druge.


Lozinkamora da bude teška za pogađanje.


Lozinka je osetljiva na veličinu slova i mora da ispunjava sledeće zahteve:


Treba sadrži od 6 do 35 karaktera

Dozvoljena su: Velika i mala latinična slova od A do Z (a-z, A-Z), brojevi od 0 do 9, minus (-), donja crta (_), znak at (@) i tačka (.)

Dodatni zahtevi: Nisu dozvoljeni karakteri koji se ponavljaju (aaaa) i u rastućem obliku (1234), (abcd)…


2.6

Korisnik je dužan da aplikacije za telefoniranje, usluge CENT PR, sajt www.cent.rs i sve ostalo što je u mogućnosti da koristi, a vezano je za usluge CENT PR koristi na zakonom dozvoljen način u zemlji u kojoj se nalazi. U nekim zemljama je korišćenje VoIP telefoniranja zabranjeno i na Korisniku je da usaglasi korišćenje usluga sa lokalnim zakonom.

2.7

Korsinik je saglasan da CENT PR ima pravo da bez posebne najave i u bilo kom trenutku blokira korišćenje usluge Korisniku za koga postoji pretpostavka da usluge korisni na način koji je protivan zakonu ili moralnim vrednostima.  

2.8

Korisnik je dužan da uređaje na kojim koristi usluge koje nudi CENT PR održava u bezbednom stanju, bez virusa i drugih zlonamernih programa.

2.9

Za korišćenje usluga u ponudi CENT PR vezanih za VoIP telefoniranje potrebno je na računare I uređaje instalirati određene aplikacije. CENT PR će na sajtu www.cent.rs postaviti osnovna uputstva za njihovu instalaciju I korišćenje, ali na korisniku je da sam ili uz pomoć trećih lica izvrši njihovu instalaciju i eventualna dodatna podešavanja vezana za pravilan rad.

3. Privatnost podataka

3.1

CENT PR je radnja registrovana u Republici Srbiji i podatke o svojim klijentima koristi i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

3.2

Ako koristite sajt www.cent.rs i usluge koje pružamo pristajete da se podaci o Vama prikupljaju, koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a u cilju korišćenja usluga koje nudimo. Saglasni ste i da će podaci o Vašim pozivima biti deljeni sa VoIP provajderima preko kojih se obavljaju pozivi.

3.3

Za registraciju na sajtu potrebno je da ostavite svoje ime, prezime, adresu, email adresu, kontakt telefon i ostale podatke koji se nalaze u formularima potrebnim za registraciju na sajtu www.cent.rs. Osim tih podataka, CENT PR će imati uvid u sve računovodstvene ili finansijske transakcije (uplate/isplate) vezane za usluge koje koristite, stanje na računu za telefoniranje, cene razgovora koje ste obavili, kao i ostale podatke vezane za pozive koje obavljate, ali ne i tačne brojeve telefona koje pozivate. CENT PR će imati i evidenciju o porudžbinama koje ste izvršili, evidenciju prepiske između vas i nas, i sl.

Navedene podatke prikupljamo samo kada vi odlučite da ih ostavite. Vi niste dužni da nam ostavljate bilo kakve podatke, ali kako bi bili u mogućnosti da koristite naše usluge svesni ste da će nam podaci koje ste ostavili na našem sajtu i partnerskim sajtovima biti dostupni i prihvatate da ih koristimo u skladu sa Zakonom.

3.4

Svesni ste i da je moguće da ovaj internet sajt i firma CENT PR promene vlasnika, kao i da će u tom slučaju napred navedeni podaci biti dostupni novom vlasniku i ostavljanjem podataka pokazujete svoju saglasnost sa time.

3.5

Pristupom našoj internet prezentaciji pokazujete svesnost da će firmi CENT PR biti dostupne IP adrese sa kojih pristupate našem internet sajtu na osnovu kojih je moguće odrediti sa kojeg internet provajdera pristupate ili firme sa čije IP adrese pristupate.

3.6
Kao i većina internet sajtova i naš internet sajt kako bi bio u potpunosti funkcionalan vašem računaru/uređaju će slati takozvane kukije/kolačiće. Kukiji mogu sadržati i izvesne lične podatke kao što su korisničko ime, email adresa, sadržaj korpe i sl. Pristupom našem internet sajtu pokazujete svesnost da sajt koristi kukije i prihvatate njihovo korišćenje.  

3.7

Na našem internet sajtu je moguće korišćenje i kolačića trećih lica kao što su kolačići za merenje posećenosti Google Analytics. Posetom našem sajtu prihvatate i korišćenje tih kukija. Korišćenje Google Analytics  možete isključiti instalacijom Google-Analytics Opt-out dodatka.

3.8

Internet prezentacija www.cent.rs i usluge koje pruža CENT PR nisu namenjena osobama mlađim od 18 godina. CENT PR nije u mogućnosti da proverava starost osoba koje pristupaju sajtovima i uslugama CENT PR. Za postupke lica mlađih od 18 godina odgovorni su njihovi roditelji i staratelji.

3.9

CENT PR ima pravo da ažurira i promeni svoju politiku privatnosti u bilo kom trenutku, bez posebnog obaveštavanja korisnika usluga.  Ukoliko CENT PR promeni ovu politiku, ona će biti dostupna svim korisnicima i posetiocima na internet sajtu www.cent.rs.

4. Cene poziva

4.1

Cene poziva zavise od mreže koju pozivate bez obzira sa koje lokacije zovete.

4.2

Tarifiranje se vrši bez naplate za uspostavu veze.

4.3

Tarifiranje se vrši po sekundi razgovora.

4.4

Cene poziva zavise od cena poziva VoIP provajdera čiji je CENT PR posrednik.

4.5

Cene poziva nisu vezane za trenutak kada je Korisnik izvršio uplatu kredita za telefoniranje i mogu biti promenjene u svakom trenutku bez posebnog obaveštavnja Korisnika.

4.6

CENT PR je dužan da na sajtu www.cent.rs istakne aktivne cene poziva.

4.7

Korisnik može pronaći aktivne cene poziva i pristupom svom nalogu za telefoniranje.

4.8

Korisnik u svom nalogu za telefoniranje  može pronaći kompletnu istoriju poziva, trajanje poziva i cenu konkretnog poziva.

4.9

Povremeno se može desiti da provajder mreže koju Korisnik poziva započne tarifiranje pre nego što je poziv započet. Kako je za te pozive naplaćeno provajderima čiji je CENT PR posrednik, a samim tim i firmi CENT PR, CENT PR je prinuđen da za te pozive naplati svojim korisnicima.

Provajderi čiji je CENT PR posrednik imaju obavezu da zamene rutiranje poziva preko provajdera koji naplaćuju razgovore bez uspostave veze.

Kako je teško otkriti koji poziv je lažno naplaćen, Korisnici bi trebalo da obaveste CENT PR ukoliko im bude naplaćeno za pozive koji nisu ostvareni, a u cilju izbegavanja te pojave prilikom narednih poziva.

5. Načini plaćanja i rok za uplatu

5.1

Za fizička lica opšta uplatnica. Korisniku će nakon poručivanja kredita za telefoniranje biti prikazani podaci za uplatu na tekući račun CENT PR.

5.2

Za pravna lica nalog za prenos (virmansko plaćanje). Korisniku će nakon poručivanja kredita za telefoniranje biti prikazani podaci za uplatu na tekući račun CENT PR.

5.3

Rok za uplatu po dobijenim podacima je 5 radnih dana. Prikazani podaci važe  jednu uplatu. Nakon proteklih 5 radnih dana ukoliko uplata nije izvršena smatra se poništenom. Korisnik je u obavezi da pre naredne uplate ponovo poruči željenu dopunu kredita.

5.4

Korisnik je saglasan da ukoliko izvrši uplatu po podacima vezanim za porudžbinu koja se vodi kao poništena ili isporučena, da CENT PR u njegovo ime izvrši novu porudžbinu.

5.5

Korisnik je saglasan da mu CENT PR može naplatiti taksu/naknadu za dodatnu obradu porudžbine u slučaju da izvrši uplatu po porudžbini koja se vodu kao isporučena, ili koja se vodi kao poništena. Naknadu je moguće naplatiti ukoliko se nalazi u cenovniku/tarifniku na sajtu www.cent.rs.

5.6

Korisnik je saglasan da mu CENT PR može naplatiti taksu/naknadu za dodatnu obradu u slučaju da izvrši uplatu bez navedenog poziva na broj na uplatnici/nalogu za prenos. Naknadu je moguće naplatiti ukoliko se nalazi u cenovniku/tarifniku na sajtu www.cent.rs.

5.7

Korisnik je saglasan da mu CENT PR može naplatiti taksu/naknadu za dodatnu obradu u slučaju da izvrši uplatu u vrednosti koja se razlikuje od vrednosti prikazanih na uplatnici/nalogu za prenos prilikom poručivanja.

6. Dodavanje kredita za telefoniranje korisnicima i važnost kredita

6.1

Korisnik je saglasan da mu kredit za telefoniranje nakon što Korisnikova uplata bude proknjižena na izvodu tekućeg računa CENT PR.

6.2

Rok za dodavanje kredita je tri radna dana od dana kada je uplata proknjižena na računu CENT PR.

6.3

Važnost kredita je 6 meseci od poslednjeg dodavanje kredita. Nakon toga neiskorišćeni kredit može biti skinut sa naloga korisnika.

7. Izdavanje računa za izvršenu uslugu dodavanja kredita za telefoniranje

7.1

Korisniku će račun za izvršenu uslugu biti dostupan u elektronskom obliku u korisničkom nalogu na sajtu www.cent.rs.

7.2

Korisnik koji žell da im račun bude izdat u papirnoj formi i poslat na adresu u Republici Srbiji, prilikom poručivanja treba da označi da želi tu dodatnu uslugu.

7.3

CENT PR nije u obavezi da šalje račune/fakture u papirnoj formi van teritorije Republike Srbije.

8. Reklamacije

8.1

Prilikom reklamacija vezanih za dodavanje kredita za telefoniranje korisnik je dužan da putem kontakt formulara na sajtu www.cent.rs obavesti CENT PR o broju porudžbine za koju je vezana uplata, uplaćenom iznosu, datumu kog je izvršena uplata, približnom vremenu u koje je izvršena uplata i nazivu banke u kojoj je izvršena uplata.

8.2

Nakon što od korsnika primi reklamaciju CENT PR će ispitati problem i Korisnika obavestiti o preduzetim koracima.

8.3

Korisnik ima pravo na refundaciju u roku od 14 dana od datuma uplate bez navođenja razloga. Iznos  refundacije ne može biti veći od iznosa poslednje uplate umanjenog za potrošeni kredit od dana poslednje uplate do dana prihvatanja refundacije.

8.4

Prilikom reklamacija vezanih za obavljanje telefonskih poziva Korisnik je dužan da putem kontakt formulara na sajtu www.cent.rs obavesti CENT PR o broju telefona na koji se odnosi reklamacija, tačnom vremenu obavljanja poziva (datum i vreme), da li je poziv pokušan/obavljen iz aplikacije za telefoniranje ili sa pristupnog broja, kao I opisom problema koji se javio I greške koja je prikazana prilikom problematičnog poziva.

8.5

Nakon što primi reklamaciju, CENT PR će informacije o problemu proslediti provajderima preko kojih se obavljaju pozivi kako bi problem bio rešen.

8.6

Ukoliko budu potrebne dodatne informacije vezane za problem na koji se odnosi reklamacija, Korisnik pristaje da ga predstavnici CENT PR kontaktiraju u cilju dobijanja dodatnih informacija vezanih za problem.

8.7

Nakon dobijanja odgovora od strane provajdera, CENT PR će obavestiti Korisnika o tome.

9. Završne odredbe.

9.1

CENT PR povremeno može promeniti sadržaj ovog Sporazuma i uslove korišćenja usluga ponuđenih na internet sajtu www.cent.rs. CENT PR će te promene objaviti na sajtu www.cent.rs. Objavljene promene postaju važeće sa danom objavljivanja. Molimo vas da se redovno informišete o promenama vezanim za ovaj Sporazum i uslove korišćenja.

9.2

Sporazum prestaje da važi deinstalacijom aplikacija za telefoniranje i telefoniranja od strane Korisnika vezanih za  usluge CENT PR, kao i prestankom korišćenja IP adresa i drugih resursa korišćenih od strane Korisnika.

9.3

Prihvatanjem Uslova korišćenja ovog Sporazuma potvrđujete da ste osoba starija od 18 godina.